Omurga sağlığı için çalışma ortamları kişiye özgü düzenlenmeli

Doç. Dr. Önder Çerezci, omurga sağ­lığının korunması için işverenler ve çalışanlarının neler yapmaları gerektiği hakkında DÜNYA Ga­zetesi’nin sorularını yanıtladı.

İskelet sağlığı neden bu ka­dar önemli?

Sağlıklı bir birey olmanın te­melinde iskelet sisteminin haya­ti bir önemi vardır ve bu sistemin parçaları olan bağlar, tendonlar, kıkırdaklar, kaslar ve kemikler­den oluşur. Bu oluşumun birbir­leriyle ilişkileri postürü koru­mak, organları desteklemek gibi önemli görevleri yerine getirirler.

Ofis çalışanları arasında yaygın olarak görülen iskelet sağlığı sorunları nelerdir?

Ofis çalışanlarında, özellikle masa başında ve uzun süre bil­gisayar karşısında çalışan kişi­lerde bel ve boyun ağrılarıyla bir­likte dirsek, el bileği ve parmak­larda bazı tuzak nöropatilerin oluşması, ofis çalışmasına bağlı ortaya çıkan ve sık görülen has­talıklardır.

Uzun süre oturarak çalışma­nın iskelet sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

Bel ve boyun fıtık patolojileri en sık ortaya çıkan klinik fark­lılaşmalardır. Omurgalar ara­sındaki diskler hareket ettikçe içindeki toksik birikimi atıp ken­dilerini yenilerler. Sabit pozis­yonda bu döngü kaybolur. Ago­nist ve antagonist kas grupları arasındaki denge bozulur. Bel­li kas gruplarında adale kısalık­ları gelişir. Oturulan yerin sert­liğine bağlı kuyruk sokumu ke­miği ağrıları başlar. Bacakların uzun süre sarkık kalmasına bağlı kas etrafında dolaşım bozukluğu meydana gelebilir. Tabii ki kas iskelet sistemi dışında diğer bir­çok sistem de bu süreçten olum­suz etkilenir.

İdeal bir çalışma alanı na­sıl düzenlenmeli ki iskelet sağlığı korunabilsin?

Çalışma ortamları kişiye özgü düzenlenmelidir. Herkesin antropometrik ölçüleri farklıdır. Buna göre, hare­ketli bir çalışma masası, tekerlekli oturma yük­sekliği ve kolçak yüksek­likleri ayarlanabilen sırtı ergonomik bir sandal­ye bu işin teme­lini oluşturur. Bunun dışın­da; Ergono­mik Mouse kullanı­mı, bilgi­sayarın uygun yüksekliğe ayarlanması (ki makinenin üst kısmı göz hi­zasında olması yeterlidir), ayak altına rampalı bir ayak desteği, karşıdan göze direkt gelen ışığın olmaması gibi düzenlemeler ve aynı zamanda sıcak ve soğuk üf­lemeyle çalışan klima sistemleri­nin direkt ortama yansımasının önlenmesi gerekir.

Skolyoz nedir ve nasıl teş­his edilir?

Üç boyutlu omurga deformite­sine “skolyoz” denir. Omurganın yapısı gereği bazı girinti ve çıkıntıları vardır. Buralar­daki bozukluklar “skol­yoz” adı altında toplanır. Teşhisi görsel ya da mua­yeneyle konur. Ancak, da­ha düşük seviyelerde ya da obez kişilerde grafi çekim­leriyle de tanı konu­lur.

İyi bir duruş alışkanlığı na­sıl geliştirilir?

İyi bir duruş çocukluk zama­nından itibaren kazanılmış bir öğretidir. Egzer­siz eğitimi gerektiğinde, mutlaka profesyonel bir ekipten destek alınmalıdır. Bu bölgedeki adale­lerin atrofi olmasına neden ol­dukları için postür düzenleyici cihaz kullanımını çok tavsiye et­miyoruz.

İşyerinde duruş ve iskelet sağlığını korumak için işveren­lere düşen görevler nelerdir?

Uzun toplantılar yapılma­ması, ofisin iç dizayn düşünce­sinden çok, kişiye özgü masa ve sandalye seçimlerinin yapıl­ması, oda içi yerleşimin pence­re açılarına göre düzenlenme­si, çalışılan ortamın ısısı, oksi­jenasyonu, ses izolasyonu, ışık miktarı ön planda önemlidir.

Skolyoz belirtileri

-Sık sık yumuşak doku ağrıları,

-Sırtta, boyunda ve belde ağrı,

-Bu ağrılar sonucunda uyku bozukluğu ve stres,

-Konsantrasyon bozukluğu,

-Ofis içi iletişimlerde gerginlik, kısaca işgücü kayıpları

Ofis ortamında yapılabilecek basit egzersizler

-Her 45 dakikada bir kez mutlaka oturulan yerden kalkıp oda içinde yürüyüş,

– Bir kat merdiven inip çıkma,

-El, parmak, dirsek ve bilekleri hareket ettirme,

-Boyun egzersizleri,

-Ayakta streching yapma gibi hareketler çok kıymetlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x